Hitta sidan nu!

Hitta rätt sida för den produkt eller tjänst du söker.

Spara och investera dina pengar

Hur du sparar dina pengar är ett ämne som är viktigt för nästan alla, samtidigt kan det vara riskabelt och oro framkallande. Som en lekman inom investering och sparande kan det vara svårt att förstå vad som faktiskt pågår och ibland har du inte full företeelse över hur eller var dina pengar sparas. Sparande och investering är ett komplicerat och mångfacetterat ämne men vi ska ge dig lite råd om hur du kan börja få bättre förståelse för vad som pågår.

Typ av sparande

Det första du behöver överväga är vad för typ av sparande du vill göra. Ska du pensionsspara i en period över 20 år? Ska du spara till när du köper hus om 10 år? Eller ska du spara dina pengar över en kortare period och vill ha möjlighet att ta ut på direkten utan att göra förluster? Hur du väljer att spara beror mycket på hur lång period du ska spara över, du kan självklart både pensionsspara samtidigt som du sparar för en kortare period. Oavsett om du vill investera och spara dina pengar själv eller få hjälp av experter är detta en fråga du först behöver ställa till dig själv.

Risk – Onödig?

Det finns risk i alla typer av sparande, en del sparsätt är dock mindre riskabla än andra. Oavsett vad för typ av sparande du väljer rekommenderar vi att du alltid undviker onödig risk. Acceptera bara en högre risk om den möjliga avkastningen också är högre, vi rekommenderar alltså att du ska undvika osystematisk risk. Osystematisk risk är risk som går att undvika genom att investera i en stor mängd företag eller industrier. Om ett individuellt företag då går i konkurs behöver du inte oroa dig om dina pensionspengar. Det är inte underligt att fonder är populära, de är skötta av experter och det är i deras bästa intresse att sprida ut risken.

Kontotyper

En sista sak du behöver överväga innan du går vidare och sätter dig in djupare i alla olika sätt att investera och spara dina pengar är vad för typ av konto du sparar i. Investeringssparkkonto (ISK) och Aktie- och Fondkonto kan låta som väldigt liknande saker men hur du skattar skiljer sig rejält. Aktie- och Fondkonto är den traditionella modellen där du skattar 30% på vinsten du gör på dina innehav. Med ett ISK slipper du skatta på din vinst utan du betalar istället en schablonskatt på värdet av ditt innehav oavsett om du gör en vinst eller förlust. Det finns för- och nackdelar med båda modellerna och oavsett vad du väljer är det viktigt att veta om alternativen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *